با سلام

ارباب رجوع محترم ضمن خوش آمدگویی به شما در راستای حضور در کلاسهای مجازی اتاق اصناف شهرستان بابلسر، اعلام می داریم جهت دریافت گواهینامه آموزشی می بایست نسبت به دیدن فیلمهای آموزشی و تکمیل پرسشنامه های مربوطه اقدام نمائید، در انتها از تاییدیه خود در سایت آموزش چاپ گرفته و با در دست داشتن آن به واحد آموزش اتاق اصناف شهرستان بابلسر مراجعه نمائید. بدیهی است گواهینامه شما پس از گذراندن دوره های آموزشی و تحویل تاییدیه سایت به اتاق طی 10 روز کاری صادر و با مراجعه به واحد آموزش اتاق اصناف به شما تحویل خواهد شد.

از صبر و شکیبایی شما متشکریم